تماس با ما
Stanley

شماره تلفن : 86-13563657987

WhatsApp : +8618265651799

مواد برچسب شراب خود چسب

April 27, 2020

مواد برچسب شراب خود چسب

از طریق ترکیب فرایندهای مختلف چاپ ، می توان به انواع جلوه های پیچیده دست یافت.ترکیبی از فرآیندهای چاپ مختلف ، مانند مهر زنی سرد / گرم ، اثر انباشته جوهر چاپ روی صفحه نمایش و UV جزئی ، بیان هنری برچسب های شراب را بسیار افزایش می دهد.

آخرین اخبار شرکت مواد برچسب شراب خود چسب  0آخرین اخبار شرکت مواد برچسب شراب خود چسب  1آخرین اخبار شرکت مواد برچسب شراب خود چسب  2